Het asbestattest

Een asbestattest  is een document dat aangeeft of een gebouw, dat gebouwd is voor 2001, asbest bevat of niet. 
Het is verplicht voor gebouwen die ouder zijn dan 2001 en die bestemd zijn voor verkoop. 

 

Contacteer ons

Is het asbestattest verplicht in Vlaanderen?

Ja, in Vlaanderen is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen of gebouwen die gebouwd zijn vóór 2001. 
Het doel van deze wetgeving is om potentiële kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest in een pand en om hen te beschermen tegen de mogelijke gezondheidsrisico's die hieraan verbonden zijn. 

Concreet betekent dit dat de verkoper van een woning of gebouw verplicht is om een asbestinventarisatierapport te laten opstellen door een erkende asbestinventarisatiedeskundige (ADI). Dit rapport moet vervolgens aan de koper worden overhandigd voor het sluiten van de verkoopovereenkomst. Het asbestattest geeft een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheid, locatie en staat van eventueel aanwezig asbest in het pand.

Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot juridische consequenties en boetes. Daarom is het van groot belang om bij de verkoop van een woning of gebouw in Vlaanderen tijdig een asbestattest te laten opstellen en dit aan de koper te verstrekken.


Hoe wordt de staalname uitgevoerd bij het opstellen van een asbestattest?

De inspectie bij het opstellen van een asbestattest is niet-destructief. Dit betekent dat enkel visueel toegankelijke toepassingen worden geïnspecteerd en beschreven in het asbestattest. Hierdoor zullen valse wanden en/of plafonds niet worden opengebroken om stalen te nemen. 
Deze blijven dus intact gedurende de inspectie. 

Er zijn echter wel een aantal stalen die conform de regelgeving moeten worden genomen bij het opstellen van het asbestattest. Enkele voorbeelden van zaken die we moeten bemonsteren en analyseren binnen ons labo staan hieronder opgesomd:

  • Wandpleisters
  • Leidingisolatie
  • Vloerbekleding (al dan niet met lijmlaag)
  • Mastiek
  • Roofing, bitumen
  • Crepi
  • Platen type Pical
  •  …

 Het aantal stalen die we moeten nemen is sterk afhankelijk van het type materiaal dat we in de woning aantreffen en in welke hoeveelheid deze aanwezig zijn. Vandaar dat we bij BCD Services steeds een aantal stalen opnemen in de offerte. Zo komt u niet voor grote verrassingen te staan bij de facturatie.

Hoeveel kost een asbestattest?

De prijs van een asbestattest is afhankelijk van de grootte van het onroerend goed, het aantal stalen dat moeten worden genomen en de retributies die OVAM en de certificatie-instellingen. Twijfel niet om een vrijblijvende offerte bij ons aan te vragen! U kan deze binnen een termijn van 24 uren verwachten!

Contacteer ons