Asbestinventaris


Contacteer ons

Asbestinventaris


Sinds 1995 zijn asbestinventarissen, ook bekend als Codex-inventarissen, een verplicht onderdeel op werkplaatsen. Dit document geeft een gedetailleerd overzicht van alle asbesthoudende materialen in een gebouw, en dit met als voornaamste doel de bescherming van werknemers. In tegenstelling tot de asbestattesten die verplicht zijn bij vastgoedtransacties met gebouwen van voor 2001, geldt de verplichting tot het hebben van een Codex-inventaris ongeacht het bouwjaar en ongeacht of er transacties met het gebouw plaatsvinden.

Deze verplichting geldt niet alleen voor klassieke werkplaatsen, maar ook wanneer er werken aan een gebouw worden uitgevoerd. Dit is van groot belang omdat onderaannemers voor aanvang van de werkzaamheden moeten weten waar mogelijk asbest aanwezig is. Indien er tijdens de werkzaamheden verdacht materiaal wordt ontdekt, moeten de werkzaamheden worden stilgelegd totdat het materiaal is geanalyseerd.

Asbestinventarissen moeten standaard jaarlijks worden bijgewerkt en geüpdatet, en dit na elke gebeurtenis of interventie die de toestand van het asbesthoudend materiaal wijzigt. Dit garandeert een actuele en nauwkeurige inventarisatie van de aanwezige asbestmaterialen, waardoor een veilige werkomgeving kan worden gewaarborgd.


Contacteer ons