EPB Verslaggeving


Contacteer ons

EPB

EPB eisen vormen een cruciaal onderdeel van nieuwbouw- en renovatieprojecten in Vlaanderen, en is van essentieel belang in het streven naar energiezuinige en comfortabele gebouwen. Deze eisen zijn voortdurend aan verandering onderhevig, en het is van belang om op de hoogte te blijven van de meest recente voorschriften, alsook welke eisen precies behaald moeten worden.

Voorafgaand aan de start van de bouwwerken, en bij voorkeur al tijdens het ontwerp, moet een EPB-verslaggever worden aangesteld. Deze deskundige staat in voor het opstellen van het EPB-verslag en het naleven van de EPB-eisen gedurende het bouwproces. Daarnaast moet uiterlijk 8 dagen voor de start van de werken een EPB-startverklaring worden ingediend. Dit markeert de officiële start van het project.

EPB-eisen zijn van toepassing op een breed scala aan projecten, zowel nieuwbouw als renovatie. In gevallen waarin er ingrijpende energetische aanpassingen worden uitgevoerd aan een bestaand gebouw, zoals bij renovaties, is een EPB-verslaggever noodzakelijk om te voldoen aan de EPB-eisen. 


Neem contact op