Plaatsbeschrijvingen


Contacteer ons

Plaatsbeschrijving​ bij intrede

Bij de start van een huurovereenkomst is het volgens de wet verplicht om een omstandige en tegensprekelijk plaatsbeschrijving te maken. Deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt ofwel wanneer het verhuurde pand onbewoond is, ofwel tijdens de eerste maand waarin de huurder toegang heeft. Vervolgens wordt de plaatsbeschrijving toegevoegd aan de huurovereenkomst voor registratie.

Waar dient de plaatsbeschrijving voor?

Het hoofddoel van een plaatsbeschrijving bij verhuur is om zowel de verhuurder als de huurder te beschermen. Dit document maakt het mogelijk om de staat van de woning bij het einde van de huur te vergelijken met die bij aanvang.

Hoe verloopt de opstelling van een plaatsbeschrijving?

BCD Services begeleidt u vanaf het begin en organiseert een plaatsbezoek met alle betrokken partijen. Vervolgens wordt u bijgestaan door een deskundige die u uitgebreide uitleg geeft en het onderzoek voor u uitvoert. Als optionele service helpen we ook bij het opstellen van documenten voor de overname van nutsvoorzieningen, om het hele proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Plaatsbeschrijving bij uittrede

Bij het aflopen van een huurcontract heeft de huurder de verplichting om het pand in dezelfde staat terug te geven als bij aanvang van de huurperiode. Om dit te verzekeren, wordt er een plaatsvergelijking bij uittrede uitgevoerd, waarbij de huidige staat van de woning wordt vergeleken met die bij aanvang van de huur.

Hoe verloopt dit plaatsbezoek?

Het plaatsbezoek wordt gepland nadat de uittredende huurder het pand heeft verlaten, maar voordat een nieuwe huurder zijn intrek neemt. Tijdens dit bezoek worden eventuele schade en onderhoudsproblemen vastgesteld door de huidige staat te vergelijken met de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur. Daarnaast wordt gecontroleerd of alle huurverplichtingen, waaronder betalingen voor onderhoud, huur, provisies, verbrekingsvergoedingen en nutsvoorzieningen, correct zijn nagekomen.

Hoe wordt er omgegaan met eventuele schade?

Indien er schade of gebrekkig onderhoud wordt vastgesteld, wordt er tijdens het plaatsbezoek en in overleg met alle partijen naar een oplossing gezocht. Als er geen overeenstemming wordt bereikt tijdens het plaatsbezoek of als er een schadevergoeding moet worden vastgesteld, kunnen de partijen ervoor kiezen om een schatting te laten maken door een deskundige. Deze deskundige zal autonoom, op basis van bewijsmateriaal en zijn expertise, een begroting van de kosten opstellen.

Het wordt sterk aanbevolen om vóór aanvang van bouw- of verbouwingswerken ook een gedetailleerde plaatsbeschrijving van de aangrenzende gebouwen te laten opstellen.

Waarom een plaatsbeschrijving bij verbouwingen?

Het doel is om de staat van de aangrenzende gebouwen te beoordelen en eventuele fouten en gebreken vast te stellen. Op deze manier kunnen alle betrokken partijen hun rechten laten gelden in geval van een geschil als gevolg van mogelijke schade door bouw- of verbouwingsactiviteiten aan de aangrenzende gebouwen.

Hoe gaan we te werk?

Een deskundige zal structurele schades zoals zettingscheuren, barsten, vochtschade en schimmelvorming gedetailleerd beschrijven in een rapport. Hierbij wordt een fotografisch dossier gevoegd dat integraal deel uitmaakt van het verslag.

De beschrijving moet altijd in overleg worden opgesteld tussen de bouwheer of aannemer en de eigenaar van het aangrenzende gebouw.

Hulp bij de eindcontrole

De deskundige kan, op basis van de eerder opgestelde plaatsbeschrijving voorafgaand aan de werkzaamheden, een inspectie uitvoeren bij de voltooiing van de werken om eventuele schade te controleren.

In geval van schade kunnen de betrokken partijen nu een gedegen referentierapport verstrekken aan hun verzekeringsdeskundige.


Neem contact op