Veiligheidscoördinatie

Het is noodzakelijk om een veiligheidscoördinator aan te stellen zodra er minstens twee aannemers worden ingeschakeld, zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de bouwwerkzaamheden. Hoewel er in principe een onderscheid bestaat tussen een veiligheidscoördinator voor het ontwerp en een veiligheidscoördinator voor de realisatie, wordt deze taak vaak door één persoon vervuld.


Contacteer ons

Wat is veiligheidscoördinatie?

Een veiligheidscoördinator wordt aangesteld om de veiligheid op een werf te waarborgen en speelt een essentiële rol in de coördinatie van bouwprojecten, zowel bij nieuwbouw als renovatie, evenals bij wegenwerken. De aanwezigheid van een veiligheidscoördinator vermindert het risico op arbeidsongevallen op en rond de bouwplaats.

Om ervoor te zorgen dat bouwwerken onder veilige omstandigheden worden uitgevoerd, wordt een architect tijdens de ontwerpfase ondersteund door een veiligheidscoördinator. Deze persoon identificeert potentiële risico's en bepaalt preventiemaatregelen die de uitvoerders van de werkzaamheden in overweging moeten nemen.

De veiligheidscoördinator bestudeert de plannen, identificeert risico's en documenteert deze in een specifiek veiligheids- en gezondheidsplan (VGM), zodat aannemers hiermee rekening kunnen houden bij het opstellen van hun offertes.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bezoekt en inspecteert de veiligheidscoördinator regelmatig de bouwplaats. Vooral in cruciale fasen waar risico's zijn gedetecteerd, is het van belang dat de coördinator aanwezig is op de bouwplaats. Tijdens deze bezoeken wordt gecontroleerd of het opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan wordt nageleefd.

 

Het takenpakket van de veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator-ontwerp identificeert alle potentiële risico-elementen en stelt op basis daarvan een veiligheids- en gezondheidsplan (VG-plan) op. Dit plan bevat richtlijnen en maatregelen met betrekking tot veiligheid. Bovendien is het zijn taak om het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek te openen.

De veiligheidscoördinator-verwezenlijking voert regelmatig werfbezoeken uit om te controleren of de werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd. Eventuele opmerkingen of verbeterpunten worden vastgelegd in een coördinatiedagboek. Na elk bezoek stuurt de veiligheidscoördinator een verslag naar de architect, de opdrachtgever en de aannemers. Bovendien wordt het veiligheids- en gezondheidsplan en het postinterventiedossier tijdens de werkzaamheden door de veiligheidscoördinator bijgewerkt.

 

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Tijdens de ontwerpfase voert de architect zelf de veiligheidscoördinatie uit of hij benoemt hiervoor een verantwoordelijke. In de uitvoeringsfase benoemt de opdrachtgever een gekwalificeerde veiligheidscoördinator wanneer er meerdere aannemers bij het project betrokken zijn.

  • Bij projecten met een oppervlakte van minder dan 500 m2 kan de aannemer zelf de rol van veiligheidscoördinator op zich nemen.
  • Bij projecten groter dan 500 m2 wordt een gecertificeerde veiligheidscoördinator aangesteld door de opdrachtgever.

Veiligheid op de bouwplaats heeft de hoogste prioriteit. BCD Services beschikt over alle vereiste certificeringen en verzekeringen om op te treden als veiligheidscoördinator en specialist in bouwcoördinatie.

 

Wat als er geen veiligheidscoördinator wordt aangesteld?

Veiligheidscoördinatie is een vereiste, zowel op tijdelijke als mobiele bouwplaatsen, ongeacht de omvang van het bouwproject. Het is de verantwoordelijkheid van de architect of aannemer om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Indien dit niet gebeurt, kunnen u, de architect en de aannemer aansprakelijk worden gesteld.

Als u geen veiligheidscoördinator aanstelt wanneer dit wettelijk verplicht is, riskeert u een gevangenisstraf van één jaar en een geldboete van 5.000 euro tijdens de ontwerpfase, of 10.000 euro tijdens de uitvoeringsfase.

Een professionele en goed opgeleide veiligheidscoördinator is essentieel voor een soepel verlopend bouwproces. 
BCD Services beschikt over alle benodigde certificaten en verzekeringen om officieel als veiligheidscoördinator op te treden. 

Vraag vandaag nog uw offerte aan voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator.

Vraag hier je offerte