Sloopopvolgingsplan 


Contacteer ons

Sloopopvolgingsplan


Een sloopopvolgingsplan vormt een onmisbaar document dat gedetailleerd in kaart brengt welke materiaalstromen vrijkomen bij de sloop, renovatie of ontmantelingswerken van een gebouw of constructie. Dit plan is niet alleen essentieel voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar dient tevens als een leidraad voor het veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren van het sloopproces.

De verplichting tot het opstellen van een sloopopvolgingsplan geldt voor gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Voor niet-residentiële projecten geldt deze verplichting wanneer het totaal bouwvolume groter is dan 1000m³, terwijl voor residentiële projecten een totaal bouwvolume van meer dan 5000m³ vereist is. Daarnaast geldt deze verplichting ook voor infrastructuurwerken waarbij het volume van het op te breken materiaal groter is dan 250m³ en een omgevingsvergunning vereist is.

Sinds 1 juli 2022 is de volledige traceerbaarheidsprocedure verplicht voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken die onder het toepassingsgebied van Vlarema art. 4.3.3 § 1 vallen en waarvoor de omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend na 30 juni 2022. Deze procedure houdt in dat het sloopopvolgingsplan nauwkeurig beschrijft welke materialen tijdens de sloop- of opbraakwerken vrijkomen, waardoor een gedetailleerd inzicht wordt verkregen in de samenstelling van de afvalstromen. Hierdoor kunnen bepaalde materialen, zoals LMRP-puin, op een efficiënte wijze worden afgevoerd, wat resulteert in lagere verwerkingskosten en een bevordering van de duurzaamheid van het sloopproces.

Een integraal onderdeel van het sloopopvolgingsplan is de geïntegreerde destructieve asbestinventaris, opgesteld door een gecertificeerde deskundige (Tracimat en OVAM ADI deskundige) van BCD Services. Deze inventaris brengt alle asbestverdachte en asbesthoudende toepassingen in kaart, waardoor een veilige verwijdering van deze materialen kan worden gegarandeerd.

Daarnaast voorziet het sloopopvolgingsplan in adviezen over hoe om te gaan met gevaarlijke asbestverdachte of storende toepassingen die de zuiverheid van de materiaalstromen kunnen hinderen. Door deze adviezen kunnen aannemers de risico's identificeren en de sloop- of opbraakwerken veilig en correct uitvoeren, wat resulteert in een verhoogde veiligheid voor werknemers en omwonenden.

BCD Services voert ook controlebezoeken uit tijdens of na de sloop om te verifiëren of de asbestverwijdering correct verloopt en of er veilig wordt gewerkt. Hiermee wordt de kans op een optimale scheiding van materiaalstromen aan de bron vergroot, wat de recyclebaarheid van deze materialen bevordert en de impact op het milieu vermindert.

Al met al fungeert een sloopopvolgingsplan als een uitgebreide leidraad voor alle betrokken partijen bij de sloop, waarbij de focus ligt op veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid.

 

Snelheid:

 Elke vastgoedprofessional zal beamen dat bouwvergunningsaanvragen behoorlijk slopend kunnen zijn. Aangezien het sloopopvolgingsplan deel moet uitmaken van de aanvraag is het cruciaal dit op een vlotte en efficiënte manier aan te leveren. Bij BCD Services zijn we ons hier ten volle van bewust, daarom engageren wij ons ertoe binnen twee dagen een heldere en passende offerte te bezorgen nadat u contact opgenomen hebt met ons. Afhankelijk van uw geprefereerde timing plannen we het plaatsbezoek na aanvaarding van onze offerte zo snel mogelijk in, zodat u op tijd uw vergunning kan indienen.


Contacteer ons