Postinverventiedossier


Contacteer ons

Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier, vaak afgekort als PID, is een essentieel document dat sinds 1 mei 2001 verplicht is voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen waar werkzaamheden zoals bedoeld door artikel 2 van het KB van 25 januari 2001 worden uitgevoerd door één of meerdere aannemers. Het PID bevat "voor de veiligheid en de gezondheid nuttige elementen […] waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk". Het document moet verplicht de inhoud bevatten zoals bepaald door Bijlage 1 C bij het voornoemde KB. Het bevat minimaal de plannen, de ligging van de nutsleidingen, het lastenboek met een overzicht van de gebruikte materialen, onderhouds en herstellings instructies van de in het gebouw aanwezige technische installaties, eventueel de garantiebewijzen en facturen, de gegevens van de architect, veiligheidscoördinator en de aannemers die het gebouw verbouwd of opgetrokken hebben. Het vormt als het ware de gebruikshandleiding bij het gebouw.

Normaal gesproken wordt het PID opgemaakt door de coördinator-ontwerp tijdens de ontwerpfase en aangevuld door de coördinator-verwezenlijking tijdens de uitvoeringsfase. In het geval de werken door één enkele aannemer worden uitgevoerd, mag het PID worden opgesteld door de opdrachtgever of een door hem aangestelde derde.

Een belangrijk aspect van het PID is de overhandigingsplicht bij elke gehele of gedeeltelijke overdracht, afstand of verkoop van het gebouw. De eigenaar moet het PID overhandigen aan de nieuwe eigenaar. In het geval van gedwongen mede-eigendommen kunnen de mede-eigenaars beslissen om hun taken met betrekking tot het PID dat slaat op de gemene delen toe te vertrouwen aan de syndicus. Het PID zal dan worden bewaard op het kantoor van de syndicus, waar het kosteloos kan worden geraadpleegd. In dat geval geldt de overhandigingsplicht alleen voor het PID dat slaat op de privatieve delen.

Kortom, het postinterventiedossier is een belangrijk instrument voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen en bij latere werkzaamheden. Op onze website vindt u meer informatie over de inhoud, opstelling en overhandiging van PID's, evenals antwoorden op veelgestelde vragen en nuttige bronnen.


Contacteer ons